fbpx
0369 10 10 10 office@tntcomputers.ro

Am livrat un Sistem informatic de tip Smart City în cadrul Primăriei Municipiul Mediaș prin POCA

08.11.2022

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului

Sistem informatic de tip Smart City, în cadrul proiectului ”Soluții informatice integrate pentru simplificare procedurilor administrative, reducerea birocrației și îmbunătățirea organizării instituționale, cod SIPOCA/MySMIS 844/136328”

Primăria Municipiul Mediaș a finalizat implementarea proiectului „Sistem informatic de tip SMART CITY- cod MySMIS 136328”, în baza contractului de finanțare nr. 534/08.07.2020, din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020.

Perioda de derulare a proiectului:  23.11.2021- 08.11.2022

Valoarea totală a proiectului: 2.126.808,46 lei cu TVA

Scopul proiectului l-a reprezentat consolidarea capacităţii instituţionale a Primăriei Municipiului Mediaș, prin simplificarea procedurilor administrative interne, de a reduce birocrația, de a îmbunătăți organizarea instituțională și a oferi servicii publice electronice, cetățenilor deserviți din Municipiul Mediaș.

Rezultatele obținute la finalizarea proiectului au fost:

 • Portal online pentru cetățeni cu acces la servicii publice electronice: plata taxelor și impozitelor online, depunerea de documente online, semnalarea de probleme din comunitate, verificarea statusului documentelor depuse, acces la hărți interactive privind investițiile și problemele raportate de către cetățeni.
 • Aplicația Mobilă pentru Cetățeni
 • Aplicație Mobilă pentru Funcționari
 • Aplicație Mobilă pentru Poliția Locală
 • Livrarea de echipamente hardware: tablete SMART împreună cu imprimante mobile pentru încasarea obligațiilor fiscale, în teren.
 • Implementare Infokiosk pentru plată taxe și impozite cu cardul.
 • Implementare Infokiosk pentru gestionare bilete de ordine la ghișeele din cadrul Instituției.
 • Robot telefonic interactiv.

Parteneri implicați:

 • Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă
 • UAT Primăria Municipiului Mediaș – Beneficiarul investiției
 • TNT Computers SRL – Furnizor

Implementarea Portalului online pentru cetățeni a fost posibilă prin integrarea și interoperabilitatea cu sistemele informatice existente ale Primăriei Municipiului Mediaș. Scopul final al investiției l-a reprezentat creșterea satisfacției cetățenilor prin digitalizarea serviciilor publice, comunicarea bidirecțională dintre cetățeni și funcționarii publici din cadrul Primăriei și oferirea de servicii publice electronice de la distanță.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține de la Primăria Municipiului Mediaș, P-ţa Corneliu Coposu nr.3, cod 551017, Mediaș, jud. Sibiu, email: primaria@primariamedias.ro, pagină web:   www.primariamedias.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 www.poca.ro

Am livrat un Sistem informatic de tip Smart City în cadrul Primăriei Municipiul Mediaș prin POCA