fbpx
0369 10 10 10 office@tntcomputers.ro

Suport

Suntem mereu la dispoziția dumneavoastră

asistență telefonică și online

Echipa de suport tehnic TNT este permanent la dispoziția dumneavoastră, gata să răspundă oricărei solicitări legate de programele produse de noi.

Ne găsiți zilnic între orele 8:00 și 16:30 la telefonul 0369 10 10 10 sau la punctul de lucru de pe strada Paris Nr.35 din Sibiu.

Pentru asistență tehnică la distanță vă recomandăm să instalați aplicația Splashtop

​Actualizări și materiale pentru site-uri

Pentru o procesare operativă a materialelor pe care le trimiteți pentru site-uri, vă încurajăm să citiți recomandările de mai jos:

suport-site@tntcomputers.ro

Aceasta este singura adresa de mail pe care așteptăm materialele sau modificările pentru site-urile dvs.

Cu cine avem plăcerea?

Vă rugăm să ne comunicați ce instituție reprezentați, mai ales dacă trimiteți materiale de pe adresa personală.
l

Descriere materiale

Împreună cu atașamentele pe care le trimiteți pentru site-ul dvs., vă rugăm să scrieți și cel puțin o propoziție cu instrucțiunile minime pentru postarea acestora.

Localizare pe site

Pentru ca materialele să ajungă pe site exact acolo unde doriți, vă rugăm să ne indicați exact secțiunea site-ului pentru fiecare material în parte, sau eventual adresa paginii unde doriți să le publicăm.

întrebări frecvente

Cum pot fi returnați banii contribuabilului în cazul în care s-a achitat în plus sau eronat? (Taxe si Impozite)

Returnarea banilor se poate face prin două metode:

 • printr-o dispoziție de plată dacă banii se dau direct contribuabilului;
 • dacă se face prin virament bancar, printr-un ordin de plată introdus cu “-“ pentru suma de bani ce se va returna.

Ce se intâmplă dacă un contribuabil nu a declarat în termenul prevăzut de lege un anumit bun? (Taxe si Impozite)

Conform art. 493 din Legea 227/2015: (1)nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară, contravențională sau penală, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

(2)Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni:

 1. depunerea peste termen a declarațiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) și (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) și (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) și alin. (6) lit. b) și c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) și art. 483 alin. (2);
 2. nedepunerea declarațiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) și (13), art. 466 alin. (2), (5) și alin. (7) lit. c), alin. (9) și (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) și alin. (6) lit. b) și c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) șiart. 483 alin. (2).

(3) Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei.

(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei.

(41) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 la 2.500 lei.

(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%.

(6) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către primari și persoane împuternicite din cadrul autorității administrației publice locale.

(7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491.

(8) Contravențiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

De ce nu mă pot conecta în platforma Forexebug? (Contabilitate)

Pentru a funcționa conexiunea la platforma Forexebug trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 • certificatul digital utilizat trebuie să fie valid și instalat pe calculatorul de unde se dorește accesarea portalului;
 • certificatul digital să fie înrolat la platforma Forexebug;
 • dispozitivul cu semnătura digitală trebuie conectat la calculator;
 • platforma să fie accesată doar de pe browserul Internet Explorer.

 

Cum depun declarația 112 privind obligațiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate? (Contabilitate)

Pentru depunerea declarației  112:

 • se accesează site-ul http://www.e-guvernare.ro,
 • se intră în meniul “Depunere declarații”,
 • se apasă butonul “Prezentare certificate” (token-ul trebuie să fie conectat la calculator și driverul acestuia să fie instalat, iar certificatul să fie valid),
 • se apasă butonul browse, se alege declarația semnată cu aceeași semnătură și se apasă trimite,
 • se vizualizează și se imprimă sau notează indexul de verificare al declarației,
 • după câteva minute se accesează https://www.anaf.ro/StareD112,
 • se introduce indexul obținut în urma transmiterii declarației și codul fiscal și se apasă verifică. Se vizualizează recipisa declarației în care vor fi notate erorile (dacă este cazul).

De ce nu au apăraut încă pe site materialele pe care le-am trimis pe mail? (Actualizări site-uri web)

Asigurați-vă că ați trimis materialele pe adresa suport-site@tntcomputers.ro. Este singura adresa unde se procesează cu prioritate materialele pentru actualizarea site-urilor. Trimițând pe orice altă adresă de mail, inclusiv cele ale angajaților TNT Computers, acestea vor rămâne în așteptare până după epuizarea task-urilor sosite pe adresa dedicată de mai sus.

Nu găsiți răspunsul util în lista de mai sus?

Vă rugăm să folosiți formularul de mai jos pentru a ne transmite o întrebare și vă răspundem cu plăcere în cel mai scurt timp posibil.

Te așteptăm la o cafea și la un schimb de idei

Împreună generăm noi oportunități de dezvoltare