fbpx
0369 10 10 10 office@tntcomputers.ro

PNRR C15: Educație, Smart Lab, echipamente digitale

PNRR C15: Educație, Smart Lab, echipamente digitale pentru instituții de învățământ

Scop:

 • dotarea instituțiilor de învățământ cu resurse tehnologice digitale
 • îmbunătățirea infrastructurii educaționale

SOLICITANȚI ELIGIBILI ÎN CADRUL PREZENTULUI APEL:

 •  toate tipurile de unități administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, sectoare ale Municipiului București și județe);
 •  instituțiile de învățământ superior de stat care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar;
 •  statele majore ale categoriilor de forțe/comandamente de armă, care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar.

BENEFICIARI REALI AI FONDURILOR:

 •  unități de învățământ preuniversitar publice acreditate;
 •  unități conexe: palate ale copiilor, cluburi școlare, cluburi sportive, centre județene de asistență psihopedagogică/CMBRAE

În cadrul apelului, fiecare solicitant poate depune o singură aplicație prin care să obțină finanțare pentru dotarea unităților de învățământ preuniversitar pe care le administrează sau pentru care este delegat în baza unei solicitări de la un alt UAT, conform principiului autonomiei locale.

Bugetul fiecărui proiect va fi, obligatoriu, structurat pe liniile de finanțare menționate, aceasta fiind o condiție de eligibilitate. Sumele destinate diferitelor tipuri de investiții NU sunt transferabile între liniile de finanțare. Astfel, se asigură condițiile necesare pentru respectarea indicatorilor asumați prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Bugetele proiectelor vor fi exprimate în lei, cu TVA-ul evidențiat distinct pentru fiecare linie bugetară. TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile se rambursează de la bugetul de stat.

Autoritățile publice locale pot cofinanța investițiile din cererile de finanțare, dar cofinanțarea NU este eligibilă din PNRR și NU se va deconta din bugetul proiectului.

PNRR C15: Educație, Smart Lab, echipamente digitale

Cheltuieli eligibile: Achizițiile vor fi realizate, obligatoriu, pe baza standardelor de dotare minimală conform OME.

 • Cel puțin 5 200 de școli cu noi resurse tehnologice pentru laboratoarele informatice, Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 decembrie 2024, , 16.360.000 euro, fără TVA
 • Cel puțin 3 600 de școli cu infrastructură și echipamente tehnologice noi, Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 decembrie 2024, 361.000.200 euro, fără TVA
 • Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (IPT) – 909 unități de învățământ profesional și tehnic vor fi dotate cu infrastructuri și instrumente digitale pentru predare. Implementarea investiției va fi finalizată până la 30 septembrie 2023, maximum 18.000 euro, fără TVA
 • 10.000 de laboratoare/cabinete din sistemul de educație preuniversitar, pentru care au fost alocați 30.000 de euro pentru dotarea fiecărui laborator/cabinet școlar sau a celor de asistenți psihopedagogică, din care 6 000 euro vor fi alocați exclusiv achiziționării echipamentelor digitale

În etapa de elaborare a analizei de nevoi, unitățile de învățământ și unitățile conexe eligibile din rețeaua școlară vor inventaria echipamentele TIC achiziționate, în ultimii 5 ani, din diferite surse de finanțare (PNRAS etc.), astfel încât, prin întocmirea planului de achiziții de echipamente digitale, care face parte din cererea de finanțare depusă în cadrul prezentului apel, să fie evitată dubla finanțare. În consecință, prin prezentul apel, vor putea fi achiziționate echipamente TIC, altele decât cele existente, sau în completarea celor existente prin raportare la numărul de beneficiari direcți, ori dacă acestea au mai mult de 5 ani.

Echipa noastră de specialiști dedicată acestui proiect a parcurs deja Ghidul Solicitantului și a pregătit Oferte concrete pentru Sală de clasă, Laborator informatic sau Smart Lab conform cerințelor. De aceea avem pregătit deja un catalog de produse bugetate și Oferte pentru fiecare investiie eligibilă prin PNRR C15.

Noi, TNT Computers SRL venim în sprijinul unităților de învățământ cu oferte concrete, care corespund cerințelor din Ghidul Solicitantului.

Dacă este de interes pentru tine, te invităm să ne contactezi la adresa vanzari@tntcomputers.ro

Echipa noastră vă stă la dispoziție.

Avem nevoie de informații de la dvs, pentru a vă oferi tot suportul necesar obținerii unui Smart Lab prin fondurile disponibile PNRR. Ce urmează?

1 – Deschiderea conturilor în platforma PNRR (daca nu exista deja)

     01 februarie – 10 februarie

2 – Conceperea documentelor (anexe si cererea de finantare) + transmiterea soluției tehnice spre analiză

      25 ianuarie – 24 februarie

3 – Semnarea documentelor si depunerea acestora în platforma PNRR

     10 februarie –1 martie

În funcție de rapiditatea cu care ne răspundeți, termenele de mai sus pot fi devansate. Sperăm ca datele de mai sus să fie termene limită ( dar nu obligatorii ) până la care ne propunem să implementăm fiecare acțiune.

Cererile de finanțare aferente acestui apel de proiecte se vor putea depune prin platforma electronică dedicată PNRR, cu respectarea perioadei de depunere:  23 decembrie  2022 – 1 martie 2023.

smart lab pnrr

 

 

 

PNRR C15: Educație, Smart Lab, echipamente digitale